Som ISO 14001 sertifiserte skal ACTE aktivt bidra til en bærekraftig utnyttelse av våre naturressurser og minimere belastningen på ytre miljø. Dette oppnår vi gjennom å:

  • La vår miljøpolicy være en viktig del av virksomhetssystemet
  • Føre en aktiv dialog med kunder og leverandører for å redusere belastning på ytre miljø med f.eks å minimere bruken av ikke-fornybare materialer og drivstoff
  • Alltid overholde lover og forskrifter som påvirker vår virksomhet

  • Systematisk arbeide med forbedringer, forebygge forurensning og redusere miljøbelastningen fra vår virksomhet
  • La alle medarbeidere ha ansvar for å bidra til å redusere miljøbelastningen fra vår virksomhet

ACTE er tilknyttet NORSIRK

 

DNV